LOYALTY PROGRAM
BURGER MAX-BMX
Koje pogodnosi Vam pruža članstvo u Burgermax BMX-u?

SADRŽAJ

1. Uvodne odredbe
2. O programu
3. Učlanjenje u program
4. Članovi programa
BMX+Card
BMX+Gold
BMX+Premium
5. Osobni podaci i privatnost
6. Prestanak članstva
7. Mjerodavno pravo

 

Uvodne odredbe


1.1. Poslovna jedinica IVMN- Burger Max –BMX, OIB: 02517468701, Pula, Stoja 14a, a za potrebe Pravila programa nagrađivanja definira uputstva i pravila korištenja Programa.


1.2. Ova Pravila uređuju odnos između članova Programa i Burger Max - BMX kao voditelja Programa.

1.3. Svrha Programa jest omogućiti njegovim članovima korištenje pogodnosti. Svaki član Programa vjernosti svojim pristupom Programu izjavljuje da je pročitao i da razumije odredbe ovih Pravila te da ih prihvaća u potpunosti.

1.4. Članovi će o svakoj izmjeni Pravila Programa biti obaviješteni na stranici www.burgermaxbmx.hr

1.5. Ova utvrđena Pravila primjenjuju se od 16.02.2021. godine.

O programu


2.1. Cilj Programa je: • omogućiti Članovima Programa da kupnjom u Burger Max –BMX ostvare različite pogodnosti


2.2. U Programu mogu sudjelovati osobe minimalne starosti 16 godina koje ispune sve uvjete sukladno ovim Pravilima, daju sve potrebne pristanke, kao i tražene osobne podatke. U slučaju promjene osobnih podataka, ili opoziva potrebnih pristanaka, Članovi će obavijestiti Burger Max – BMX na primjeren način i/ili na adresu e-pošte info@burgermaxbmx.hr

2.3. Pogodnosti i Pravila biti će u svakom trenutku javno dostupni putem web stranice www.burgermax_bmx.hr /pravila-nagradivanja te će uređivati pravila nagrađivanja i načine skupljana i obračuna nagradnih bodova, kao i druge informacije vezane uz nagrađivanje i pogodnosti Programa. Pravila nagrađivanja mogu se u svakom trenutku promijeniti te njihova izmjena ne predstavlja promjenu ovih Pravila.

 

Učlanjenje u program


Uvjet za dobijanje „Loyalty kartice” je da izvršena kupovina ili narudžba u iznosu utvrđenom ovim Programom ili da ste stalni gost restorana.


3.1. Kako bi postala Član, osoba minimalne starosti 16 godina će prilikom popunjavanja pristupnice za učlanjenje u Program popuniti sva obvezna polja na pristupnici: ime, prezime, spol, datum rođenja, adresu stanovanja, broj mobitela i adresu e-pošte.


3.2. Popunjavanjem pristupnice osoba daje zahtjev za članstvo u Programu te bezuvjetno prihvaća ova Pravila kao i druge dokumente na koje se Pravila pozivaju.

3.3. Izdavanjem Loyalty kartice, Burger Max-BMX prihvaća pristup Člana u Program. Loyaliti kartica nije prenosiva i njome se može koristiti isključivo Član na kojeg ona glasi.

3.4. Kartica je označena brojem te se broj sa svake kartice povezuje s podacima iz pristupnice.

3.5. Ova Loyalty kartica vrijedi isključivo na području Republike Hrvatske.

Članovi programa


Postoje tri grupe korisnika (članstva)
1. BMX+Card
2. BMX+Gold
3. BMX+Premium

BMX+Card


- osnovna je razina članstva koja se stječe učlanjenjem ukoliko račun premaši 100,00 KN. Korisnicima omogućava 5% popusta na svaku sljedeću BMX kupovinu i omogućava im da sakupe bodove i izaberu jednu od ponuđenih opcija iz donje tabele. Rok trajanja BMX+Card je 12 mjeseci.

BMX+Gold


– je vrsta članstva koja se stječe ukoliko račun premaši 250,00 KN ili bez obzira na iznos vašeg računa, ukoliko ste stalni gost* restorana. Svaki vlasnik “BMX+Gold Loyalty kartice” ostvaruje popust od 15% na naše usluge. *Stalnim gostom se smatra svaki korisnik koji najmanje 3 x tjedno koristi naše usluge. Čime stječe pravo na BMX+Gold loyalty karticu. Rok trajanja BMX+Gold je 12 mjeseci.

BMX+Premium


– je vrsta članstva koja se stječe ukoliko račun premaši 500,00 KN ili bez obzira na iznos vašeg računa, ukoliko ste stalni gost** restorana. Svaki vlasnik “BMX+Premium Loyalty kartice” ostvaruje popust od 25% na naše usluge. **Stalnim gostom se smatra svaki korisnik koji najmanje 5 x tjedno koristi naše usluge. Čime stječe pravo na BMX+Premium loyalty karticu. Rok trajanja BMX+Premium je 12 mjeseci.

4.1. Pogodnosti u Programu članovi mogu koristiti isključivo za osobne potrebe, uz predočenje vlastite Loyalty kartice.

4.2. Unosom osobnih podataka u pristupnicu Član će izričito i nedvojbeno biti upozoren da istim daje suglasnost na primanje informacija o Programu, te na primanje ponuda i pogodnosti putem mobitela i putem e-pošte .

4.3. Za sve radnje učinjene putem njegove Loyalty kartice, Burger Max-BMX neće biti odgovoran. U slučaju gubitka ili krađe kartice, Član će obavijestiti Burger Max - BMX putem adrese e-pošte info@burgermaxbmx.hr

 

Osobni podaci i privatnost


5.1. Burger Max - BMX obrađuje osobne podatke Članova Programa i to isključivo za potrebe Programa i u svrhu vođenja Programa. Burger Max - BMX obrađuje one osobne podatke koje je prikupio od Članova Programa prilikom učlanjenja (u pristupnici, telefonskim putem, putem mobilne aplikacije) te one podatke koje je prikupio o članovima tijekom njihova korištenja Programa kao voditelj Programa.


5.2. Pravila privatnosti Programa dostupna su putem web stranice.


Prestanak članstva


6.1. Burger Max-BMX ima pravo u bilo kojem trenutku ukinuti elemente Programa ili cijeli Program, bez prethodne najave. Sve izmjene i dopune Pravila Programa Burger Max-BMX će objaviti na web stranicama.


6.2. Članstvo u Programu prestaje:
• istupanjem Člana;
• isključenjem Člana;
• ukidanjem Programa.


6.3. Član ima pravo u svakom trenutku istupiti iz Programa na način da uredno popuni Zahtjev za istupanje iz Programa, koji može poslati na adresu e-pošte info@burgermaxbmx.hr Istupanje iz Programa će nastupiti u roku od 30 dana nakon primitka navedenog Zahtjeva od strane Burger Max-BMX.


6.4. Burger Max-BMX može bez posebnog ili prethodnog upozorenja isključiti Člana iz Programa u slučaju kršenja Pravila, odnosno ako je to potrebno kako bi Burger Max-BMX udovoljio ugovornoj ili zakonskoj obvezi.


6.5. S danom ukidanja Programa, danom istupanja ili danom isključenja, Član trajno gubi sva svoja članska prava, uključujući i pravo na sve dotad stečene bodove ili pogodnosti.


6.6. Burger Max-BMX ne preuzima odgovornost za materijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu prilikom propusta zbog kojeg Član nije bio obavješten o bodovima ili pogodnostima, ili je Član izgubio pravo na iste odnosno nije ih mogao ostvariti, osim u slučaju namjere ili krajnje nepažnje od strane Burger Max-BMX.


6.7. Burger Max-BMX ne preuzima odgovornost za točnost podataka navedenih u pristupnici te moguću materijalnu ili nematerijalnu štetu koja može nastati po toj osnovi.

Mjerodavno pravo


7.1. U slučaju spora u vezi s Programom mjerodavno je pravo-zakon Republike Hrvatske i utvrđuje se nadležnost stvarno nadležnog suda u Pazinu.